De kinderpornozaak tegen Koen* (26) uit Brunssum nadert zijn einde. In alle stilte wacht hij op zijn vonnis. Een schril contrast met medeverdachte Donny M. (24), wiens kinderpornozaak is opgegaan in het megaonderzoek naar het ontvoeren, misbruiken en doden van Gino (9).

In alle stilte wordt proces medeverdachte in zedenzaak Donny M. afgerond: ‘Misschien heeft Donny kinderporno op telefoon gezet’