Mr. Szymkowiak studeerde Nederlands recht in Maastricht en kwam er al snel achter dat hij zeer geïnteresseerd was in strafrecht. In december 2000 werd hij beëdigd tot advocaat en sedertdien houdt mr. Szymkowiak zich dan ook alleen maar bezig met strafzaken. Inmiddels deed hij de nodige ervaring op in diverse grote strafzaken, maar geen zaak is voor hem te klein of onbeduidend.


Mr. Szymkowiak heeft de verdediging gevoerd in allerlei zaken, uiteenlopend van grote zaken zoals kindermoord, partnermoord, drievoudige moord, doodslag, georganiseerde criminaliteit, grensoverschrijdende drugshandel tot en met de kleinere zaken zoals eenvoudige mishandeling, diefstal en overtreding van de Wet Wapens en Munitie.


Mr. Szymkowiak kenmerkt zich doordat hij in korte tijd in omvangrijke dossiers tot de kern kan komen. Daarbij heeft hij steeds oog voor de persoon van de verdachte en het feit dat de belangenbehartiging van cliënt zijn enige doel is.
Mr. Szymkowiak werd in 2010 lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Mr. Szymkowiak behartigt de belangen van cliënt zowel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) alsook op betalende basis. Het standaard uurtarief ligt dan op € 385,00 exclusief BTW, maar in het algemeen wordt gewerkt met een prijsafspraak voor de gehele zaak.

Mr. Szymkowiak heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Szymkowiak strafrecht beschikt over een vervangingsregeling ex artikel 7.4 lid 2 sub c VodA. Szymkowiak Strafrecht is
verzekerd middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.